Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Topluluk
Hacettepe Kır Görüntüsü
Hacettepe Kır Görüntüsü
Hacettepe Yeşil Vadi
Hacettepe Elmadağ Tesisleri
Hacettepe Geyik Kafe
Doç. Dr. Bican Şahin

Eğitim Durumu

 • Doktora/PhD University of Maryland, College Park - Government and Politics, 1998 - 2003

Makale / Makaleler

 • Bican Şahin ve Mete Yıldız, 2009; " “Türkiye’de İnsan Hakları ve Demokrasi Alanında Uluslararası Yandaşlık Ağbağlarının İşleyişi”", Uluslararası İlişkiler, Cilt: 6, Sayı: 21, Sayfa: 41-65, [SSCI].
 • Bican Şahin ve Nezahat Altuntaş, 2009; " “Between Enlightened Exclusion and Conscientious Inclusion: Tolerating the Muslims in Germany”", Journal of Muslim Minority Affairs, Cilt: 29, Sayfa: 27-41, [OTHER INTERNATIONAL INDEXED JOURNAL].
 • Bican Şahin, 2008; " “Liberal Demokrasinin Temelleri,” Kitap Bölümü, içinde Bican Şahin (Ed.) Demokrasi Teorisinde Güncel Tartışmalar, 1-34, Orion Yayınları, Ankara, 2008", .
 • Bican Şahin, 2008; " “Özgürlük Ekseninde Liberalizm ve Cumhuriyetçiliğin İlişkisi,” Kitap Bölümü, içinde Nafiz Tok, (Ed.) Cumhuriyetçilik: Antik Bir Düşünce Geleneği Üzerine Çağdaş Yorumlar, Orion Yayınları", .
 • Bican Şahin , 2007; " “Özgürlüğün Normları: Eleştirel Bir Kitap Analizi”", Liberal Düşünce, Cilt: 12, Sayı: 45, Sayfa: 239-250.
 • Bican Şahin, 2007; " Toleration, Political Liberalism and Peaceful Coexistence in the Muslim World” ", American Journal of Islamic Social Sciences, Cilt: 24, [OTHER INTERNATIONAL INDEXED JOURNAL].
 • Bican Şahin, 2006; " “The Principle of Self-Interest Properly Understood in Virtuous Polity” ", Boğaziçi Journal: Review of Social, Economic and Administrative Studies, Cilt: 20, Sayfa: 95-114, [OTHER INTERNATIONAL INDEXED JOURNAL].
 • Bican Şahin, 2006; " “Is Islam an Obstacle to Democratization in the Muslim World? The Debate of the Compatibility of Islam and Democracy Revisited” ", Bilig, Sayı: 37, Sayfa: 189-204, [OTHER INTERNATIONAL INDEXED JOURNAL].
 • Şahin, Bican, 2006; " “Conspiracy or Social Change: A Literature Review on Transnational NGO Networks” ", Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 2, Sayfa: 257-271.
 • Bican Şahin, 2005; " “A Defense of Toleration on the Basis of Skepticism: The Case of Michel de Montaigne” (Doktota tezinden)", Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 23, Sayı: 2, Sayfa: 283-304.

Kongre ve Sempozyumlar

 • 2007 - Şahin, Bican ve Bilal Sambur, " “An Inquiry on the Various Methods of Treating Ethnic and Religous Difference in the Islamic World"", “The Politics of Islam(ism): Decolonising the Post-Colonial”,Londra , Tebliğ, Association of Muslim Social Scientists, UK ve University of Westminster, London.
 • 2007 - Şahin, Bican ve Nezahat Altuntaş, " “Two Modes of Liberal Tolerance in the European Context: The Case of Muslim Women in Germany” ", “Challenges of Peace and Democracy in Europe”,Sakarya , Tebliğ, The European Peace Research Association ve Sakarya Üniversitesi.
 • 2006 - Şahin, Bican. , "“Economic Freedom, Liberal Democracy, and Islam"", “Inaugural Economic Freedom of the Arab World Conference”,Beirut , Tebliğ, Fraser Institute, Kanada ve Friedrich Nauman Foundation, Almanya.
 • 2006 - Şahin, Bican. , "“The Treatment of Minorities in Islamic and Liberal Traditions: A Comparative Perspective,” tarafından 09-10 Ekim 2006 tarihinde Bonn, Almanya’da gerçekleştirilen konulu konferansta sunulmuştur.", “Freedom and Islam: A Contradiction?”,Bonn, Almanya , Tebliğ, Friedrich Nauman Foundation.
 • 2006 - . Şahin, Bican ve Mete Yıldız. , "“The Nature of the Interaction between Foreign and National NGOs in Turkey in the Realms of Democratization and Human Rights ", Middle East and Central Asia Economics, Politics and Society Conference ,Salt Lake City , Tebliğ, University of Utah .
 • 2005 - Şahin, Bican., " “Democracy with an Adjective: Liberal Democracy in a Muslim Society”, tarafından 22-23 Nisan 2005 tarihinde A.B.D.’de gerçekleştirilmiş ", “Democracy and Development: Challenges for the Islamic World” ,Washington D.C., , Tebliğ, Center for the Study of Islam and Democracy .

Kitap / Kitaplar

 • Toleration: The Liberal Virtue, Bican Şahin; Lexington Books, 2010, Lanham, MD, USA , ISBN: 978-0-7391-47.
 • Demokrasi Teorisinde Güncel Tartışmalar, Editör, Bican Şahin; Orion, 2008, Ankara

Profesyonel İş Deneyimleri:

 • [2010] - [Devam Ediyor], Hacettepe Üniversitesi, Doçent.
 • [2007] - [Devam Ediyor], Hacettepe Üniversitesi, Yardımcı Doçent.
 • [2003] - [2007], Hacettepe Üniversitesi, Öğretim Görevlisi.
 • [1994] - [2003], Hacettepe Üniversitesi, Araştırma Görevlisi.

Ödüller

 • Earhart Foundation Fellowship, 2007, Kurum: Earhart Foundation, Ödül Tipi: Postdoktora.
 • Earhart Foundation Fellowship, 2002, Kurum: Earhart Foundation, Ödül Tipi: Doktora Bursu.
 • YÖK Bursu, 1997, Kurum: Yüksek Öğretim Kurumu, Ödül Tipi: Doktora Bursu.

Üyelikler

 • Liberal Düşünce Topluluğu/Association for Liberal Thinking. Başkan/President.
 • American Political Science Association. Üye.