Anabilim Dalları

Bölümümüzde 5 (beş) Anabilim Dalı bulunmaktadır: 

1. Siyaset ve Sosyal Bilimler

2. Yönetim Bilimleri

3. Yerel Yönetimler ve Siyaset

4. Kamu Politikaları

5. Hukuk Bilimleri

Hacettepe Üniversitesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 
06800 Beytepe Ankara 
sbky@hacettepe.edu.tr