Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Hacettepe Kır Görüntüsü
Hacettepe Kır Görüntüsü
Hacettepe Yeşil Vadi
Topluluk
Hacettepe Elmadağ Tesisleri
Hacettepe Geyik Kafe
Farabi

Farabi Değişim Programıyla ilgili başvuru bilgileri ve ayrıntılar için lütfen Üniversitemiz Farabi Koordinatörlüğü sayfasını inceleyiniz.


Giden Öğrenci

Genel Bilgiler

 • Öğrenci Değişim süresi, en az bir en fazla iki yarı yılı kapsar.
 • Yükseköğretim kurumları, gidilen kurumda geçirilen eğitim-öğretim dönemi faaliyetlerine tam tanınırlık sağlarlar.
 • Öğrenciler her bir eğitim kademesinde birer defa Farabi Değişim Programı ile değişim yapabilirler. Ancak bir öğrenci öğrenim hayatı boyunca sadece bir defa ve bir dönem burslu Farabi Değişim Programı öğrencisi olabilir.
 • Burslu Farabi Değişim Programı Öğrencisi olma hakkını kazananlara, lisans öğrenimi gören öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanuna göre ödenmekte olan aylık burs miktarının bir buçuk katı burs ödenir.
 • Öğrenci bursunun tamamının %70 öğrenciye öğrenimi sırasında, %30'u ise öğrenicinin katılım belgesi ve başarı durumuna göre ödenir.

Başvuru Koşulları

 • Ön Lisans ve Lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile Yüksek Lisans ve Doktora programları öğrencileri hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemleri ile esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan yararlanamazlar.
 • Öğrencinin örgün eğitim veren yükseköğretim programlarında önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olması gereklidir.
 • Başvuru için Genel Akademik Not Ortalamasının; Ön Lisans ve Lisans öğrencileri için 2.00/4.00 ya da 70/100 olması gerekmektedir.
 • Yüksek Lisans veya Doktora öğrencileri için ise 2,5/4,00 ya da 75/100 olması gerekmektedir.
 • Farabi Öğrencisi olabilmek için yabancı dil barajı eğer eğitim almakta olduğunuz program yabancı dil ile eğitim veriyorsa uygulanacaktır. Bu baraj Yabancı Diller Yüksek Okulumuzun yaptığı yeterlik sınavı C1 notu veya eşdeğerliği kabul edilmiş sınavlardan bu puana denk kabul edilen not karşılığıdır. Eşdeğerlikleri aşağıda verilen linkten kontrol edebilirsniz.

Gelen Öğrenci*

Hacettepe Üniversitesi ile Diğer Yükseköğretim Kurumlarıyla yapılan Protokoller  çerçevesinde 1 yada 2 yarıyıl öğrenim görmek üzere Hacettepe Üniversitesine başvuracak öğrencilerde aşağıdaki koşullar aranır.

 1. Öğrencinin protokol yapılan üniversitede örgün eğitim veren bir önlisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olması.

 2. Önlisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik ortalamasının en az 2.0 olması.
 3. Yükseklisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 2.5 olması,
 4. Eğitim dili kısmen yada tamamen yabancı dilde olan bölümlere başvuran öğrencilerin yabancı dil başarı puanının en az 65 olması gerekmektedir.

* Bir bölüme birden fazla başvuru olması halinde ilgili bölümün eğitim-öğretim imkanları dikkate alınarak kabul işlemi gerçekleştirilir.