Kamu Yönetimi

    

1. Yarıyıl Yerel Kredi AKTS
     
Zorunlu    
KAY724 Örgüt Teorileri ve Bürokrasi  3 10
     
Seçmeli    
KAY745 İnsan Kaynakları Yönetim Sistemleri 3 10
KAY747 Kamu Yönetiminde Liderlik ve Motivasyon 3 10
KAY749 Bilgi Toplumu ve Kamu Yönetimi 3 10
KAY 767 Yerel Yönetimler 3 10
                      
     
2. Yarıyıl Yerel Kredi AKTS
     
Zorunlu    
KAY722 İleri Araştırma Teknikleri 3 10
     
Seçmeli    
KAY744 Kamu Yönetiminde Kuramsal Yaklaşımlar 3 10
KAY746 Örgüt ve Yönetimi Geliştirme 3 10
KAY751 Kamu Politikaları ve Süreçleri 3 10
KAY752 Türk Kamu Bürokrasisi 3 10
KAY 769 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politikaları 3 10
                
     
3. Yarıyıl Yerel Kredi AKTS
     
Zorunlu    
KAY709 Seminer 3 3
     
Seçmeli    
KAY748 Kamu Yönetiminde Güncel Sorunlar 3 9
KAY750 Kent ve Çevre Yönetimi 3 9
KAY753 Türkiye'nin Yönetim Yapısında Yetki Paylaşımı 3 9
KAY755 Kamu Hizmeti Etiği 3 9
KAY758 Avrupa Birliği ve Türk Yerel Yönetimleri 3 9
     
4. Yarıyıl Yerel Kredi AKTS
     
Zorunlu    
KAY800 Doktora Yeterlilik Sınavına Hazırlık 2 30
     
     
5. Yarıyıl Yerel Kredi AKTS
     
Zorunlu    
KAY700 Özel Konular 0 30
     
     
6. Yarıyıl Yerel Kredi AKTS
     
Zorunlu    
KAY700 Özel Konular 0 30
     
     
7. Yarıyıl Yerel Kredi AKTS
     
Zorunlu    
KAY700 Özel Konular 0 30
     
     
8. Yarıyıl Yerel Kredi AKTS
     
Zorunlu    
KAY700 Özel Konular 0 30
     

 

Hacettepe Üniversitesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 
06800 Beytepe Ankara 
sbky@hacettepe.edu.tr