Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Topluluk
Hacettepe Kır Görüntüsü
Hacettepe Kır Görüntüsü
Hacettepe Yeşil Vadi
Hacettepe Elmadağ Tesisleri
Hacettepe Geyik Kafe
Kamu Yönetimi
     
     
1. Yarıyıl Yerel Kredi      AKTS   
     
Zorunlu    
KAY724 Örgüt Teorileri ve Bürokrasi  3 10
     
Seçmeli    
KAY745 İnsan Kaynakları Yönetim Sistemleri 3 10
KAY747 Kamu Yönetiminde Liderlik ve Motivasyon 3 10
KAY749 Bilgi Toplumu ve Kamu Yönetimi 3 10
KAY 767 Yerel Yönetimler 3 10
     
     
2. Yarıyıl Yerel Kredi AKTS
     
Zorunlu    
KAY722 İleri Araştırma Teknikleri 3 10
     
Seçmeli    
KAY744 Kamu Yönetiminde Kuramsal Yaklaşımlar 3 10
KAY746 Örgüt ve Yönetimi Geliştirme 3 10
KAY751 Kamu Politikaları ve Süreçleri 3 10
KAY752 Türk Kamu Bürokrasisi 3 10
KAY 769 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politikaları 3 10
     
3. Yarıyıl Yerel Kredi AKTS
     
Zorunlu    
KAY709 Seminer 3 3
     
Seçmeli    
KAY748 Kamu Yönetiminde Güncel Sorunlar 3 9
KAY750 Kent ve Çevre Yönetimi 3 9
KAY753 Türkiye'nin Yönetim Yapısında Yetki Paylaşımı 3 9
KAY755 Kamu Hizmeti Etiği 3 9
KAY758 Avrupa Birliği ve Türk Yerel Yönetimleri 3 9
     
     
4. Yarıyıl Yerel Kredi AKTS
     
Zorunlu    
KAY800 Doktora Yeterlilik Sınavına Hazırlık 2 30
     
     
5. Yarıyıl  Yerel Kredi   AKTS
     
Zorunlu    
KAY700 Özel Konular 0 30
     
     
6. Yarıyıl Yerel Kredi AKTS
     
Zorunlu    
KAY700 Özel Konular 0 30
     
     
7. Yarıyıl Yerel Kredi AKTS
     
Zorunlu    
KAY700 Özel Konular 0 30
     
     
8. Yarıyıl Yerel Kredi AKTS
     
Zorunlu    
KAY700 Özel Konular 0 30