Kamu Yönetimi

 

1.Yarıyıl Yerel Kredi AKTS
     
Zorunlu    
KAY651 Sosyal Bilimlerde Araştırma 3 6
KAY683 Kamu Yönetimi Semineri 0 3
     
Seçmeli    
KAY607 Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi 3 7
KAY685 Örgüt Kuramları 3 7
KAY687 Türkiye'de Yerel Yönetimin Gelişimi ve Sorunları 3 7
KAY689 Kalkınma Yönetimi 3 7
KAY691 Liderlik ve Yönetim Becerileri 3 7
KAY693 Kamu Politikaları Analizi 3 7
KAY695 Sosyal Bilimlerde İstatistiksel Çözümleme 3 7
KAY699 Türk Kamu Yönetiminin Avrupa Birliği'ne Uyumu 3 7
     
     
2. Yarıyıl Yerel Kredi  AKTS
     
Zorunlu    
KAY682 Kamu Sektöründe İnsan Kaynakları ve Yönetimi 3 8
KAY686 Bürokrasi Kuramları 3 8
     
Seçmeli    
KAY640 Avrupa Birliği ve Türk Yerel Yönetimleri 3 7
KAY684 Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar 3 7
KAY688 Türkiye'de Kamu Yönetiminin Yeniden Düzenlenmesi 3 7
KAY690 Örgütlerde İletişim Yönetimi 3 7
KAY692 Bölge Kalkınma Yönetimi 3 7
KAY694 Kentleşme ve Çevre Politikaları 3 7
KAY696 Kamu Hizmeti 3 7
KAY698 Bilgi Teknolojileri ve Kamu Yönetimi 3 7
     
     
3. Yarıyıl Yerel Kredi AKTS
     
Zorunlu    
KAY600 Özel Konular 0 30
     
     
4. Yarıyıl Yerel Kredi AKTS
     
Zorunlu    
KAY600 Özel Konular 0 30
     
     

Hacettepe Üniversitesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 
06800 Beytepe Ankara 
sbky@hacettepe.edu.tr