Kamu Yönetimi
     
1. Yarıyıl Yerel Kredi    AKTS   
     
Zorunlu    
KAY631 Sosyal Bilimlerde Araştırma 3 8
KAY683 Kamu Yönetimi Semineri 0 3
     
Seçmeli    
KAY607 Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi 3 7
KAY685 Örgüt Kuramları 3 7
KAY687 Türkiye'de Yerel Yönetimin Gelişimi ve Sorunları 3 7
KAY689 Kalkınma Yönetimi 3 7
KAY691 Liderlik ve Yönetim Becerileri 3 7
KAY693 Kamu Politikaları Analizi 3 7
KAY695 Sosyal Bilimlerde İstatistiksel Çözümleme 3 7
KAY699 Türk Kamu Yönetiminin Avrupa Birliği'ne Uyumu 3 7
     
     
2. Yarıyıl Yerel Kredi AKTS
     
Zorunlu    
KAY682 Kamu Sektöründe İnsan Kaynakları ve Yönetimi 3 8
KAY686 Bürokrasi Kuramları 3 8
     
Seçmeli    
KAY624 Kent ve Teknoloji 3 7
KAY648 Avrupa'da Yerel Yönetimler 3 7
KAY684 Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar 3 7
KAY688 Türkiye'de Kamu Yönetiminin Yeniden Düzenlenmesi 3 7
KAY690 Örgütlerde İletişim Yönetimi 3 7
KAY694 Kentleşme ve Çevre Politikaları 3 7
KAY696 Kamu Hizmeti 3 7
KAY698 Bilgi Teknolojileri ve Kamu Yönetimi 3 7
     
3. Yarıyıl Yerel Kredi AKTS
     
Zorunlu    
KAY600-01 Özel Konular 0 30
     
     
4. Yarıyıl Yerel Kredi AKTS
     
Zorunlu    
KAY600-02 Özel Konular 0 30