Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Topluluk
Hacettepe Kır Görüntüsü
Hacettepe Kır Görüntüsü
Hacettepe Yeşil Vadi
Hacettepe Elmadağ Tesisleri
Hacettepe Geyik Kafe
Kamu Yönetimi
     
1. Yarıyıl Yerel Kredi    AKTS   
     
Zorunlu    
KAY651 Sosyal Bilimlerde Araştırma 3 6
KAY683 Kamu Yönetimi Semineri 0 3
     
Seçmeli    
KAY607 Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi 3 7
KAY685 Örgüt Kuramları 3 7
KAY687 Türkiye'de Yerel Yönetimin Gelişimi ve Sorunları 3 7
KAY689 Kalkınma Yönetimi 3 7
KAY691 Liderlik ve Yönetim Becerileri 3 7
KAY693 Kamu Politikaları Analizi 3 7
KAY695 Sosyal Bilimlerde İstatistiksel Çözümleme 3 7
KAY699 Türk Kamu Yönetiminin Avrupa Birliği'ne Uyumu 3 7
     
     
2. Yarıyıl Yerel Kredi AKTS
     
Zorunlu    
KAY682 Kamu Sektöründe İnsan Kaynakları ve Yönetimi 3 8
KAY686 Bürokrasi Kuramları 3 8
     
Seçmeli    
KAY640 Avrupa Birliği ve Türk Yerel Yönetimleri 3 7
KAY684 Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar 3 7
KAY688 Türkiye'de Kamu Yönetiminin Yeniden Düzenlenmesi 3 7
KAY690 Örgütlerde İletişim Yönetimi 3 7
KAY692 Bölge Kalkınma Yönetimi 3 7
KAY694 Kentleşme ve Çevre Politikaları 3 7
KAY696 Kamu Hizmeti 3 7
KAY698 Bilgi Teknolojileri ve Kamu Yönetimi 3 7
     
3. Yarıyıl Yerel Kredi AKTS
     
Zorunlu    
KAY600 Özel Konular 0 30
     
     
4. Yarıyıl Yerel Kredi AKTS
     
Zorunlu    
KAY600 Özel Konular 0 30