Koordinatörlükler

Prof. Dr. Kemal Öktem
Tanıtım Koordinatörü

Prof. Dr. Mehmet Devrim Aydın
Fakülte Bologna Koordinatörü

Doç. Dr. Aysu Kes-Erkul
İletişim Koordinatörü
ÖYP Koordinatörü​

Doç. Dr. Elif Erişen
Yandal ve Çift Anadal Koordinatörü
Oryantasyon Koordinatörü​

Doç. Dr. Metin Yüksel
Mevlana Koordinatörü
Etkinlik Koordinatörü
Erasmus ve Erasmus Staj Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Ahu Sumbas-Yavaşoğlu
Kariyer Koordinatörü
Bologna Koordinatörü
Uluslararası Eğitim ve İşbirliği Koordinatörü​

Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Saylam
Risk Koordinatörü

Dr. Araş.Gör. Barış Mutluay
Af Öğrencileri Koordinatörü

Araş. Gör. Abdullah Genco
Staj Koordinatörü

Araş. Gör. Aras Okuyucu
Yatay/Dikey Geçiş ve İntibak
Koordinatörü

Araş.Gör. Candaş Ayan
Ders ve Sınav Programı Koordinatörü

Araş. Gör. Erdem Güven
Web Koordinatörü

Araş.Gör. Eser Ergönül
Yan Dal Koordinatör
Yardımcısı

Araş.Gör. Hayrettin Furkan Livan
Erasmus Koordinatör Yardımcısı (Giden Öğrenci Sorumlusu)

Araş.Gör.İrfan Özacit
Erasmus Koordinatör Yardımcısı (Gelen Öğrenci Sorumlusu)

Araş. Gör. Merve Akdemir
Engelli Öğrenciler Koordinatörü
Farabi Kordinatörü 

 

 

 

 

Hacettepe Üniversitesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 
06800 Beytepe Ankara 
sbky@hacettepe.edu.tr