Mevlana

Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini gerçekleştirmeyi amaçlayan bir programdır. 23 Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile birlikte yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile ülkemizdeki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişiminin önü açılmıştır.

Bölümümüz Uluslararasılaşma hedefleri kapsamında hali hazırda; dünyanın farklı coğrafyalarından 7 Mevlana Anlaşması bulunmaktadır. 

Mevlana Programıyla ilgili genel bilgiler için lütfen YÖK Mevlana Değişim Programı sayfasını ziyaret ediniz.

Mevlana Programının Üniversitemizde yürütülmesine ilişkin usul ve esaslara ulaşmak için lütfen Hacettepe Üniversitesi Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü sayfasını inceleyiniz.

Bölüm bazında protokol ve kontenjan listesi için:  //www.mevlana.hacettepe.edu.tr/kontenjanlar.shtml

 

Hacettepe Üniversitesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 
06800 Beytepe Ankara 
sbky@hacettepe.edu.tr