Mezunların Mesleki Profili

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü mezunları, disiplinlerarası derinliği olan eğitimleri ve yüksek yabancı dil becerileri sayesinde ulusal ve uluslararası ölçekte, oldukça geniş bir yelpazede istihdam fırsatı bulabilmektedir. Bölüm öğrencilerinin kariyer planları; danışmanlık faaliyetleri ile desteklenmekte, öğrencilerin ilgi alanlarına uygun olarak hazırlanan kişiye özgü ders planlarıyla, kişisel yatkınlıklarına uygun bir mesleki tercihe yönelebilmesi için gerekli her türlü idari ve akademik destek sağlanmaktadır.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü mezunlarının istihdam alanı; özel sektörden kamu sektörüne, özerk kuruluşlardan sivil toplum örgütlerine ve çeşitli düşünce kuruluşlarına, siyasal araştırma, reklamcılık ve danışmanlık hizmetlerinden bankacılık sektörüne uzanan oldukça geniş bir yelpazeyi kapsar. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü mezunları; kaymakamlık, İdare Mahkemelerinde, Vergi Mahkemelerinde ve Bölge İdare Mahkemelerinde hakimlik, Danıştay ve Sayıştay’da uzmanlık ve denetçilik; Bakanlıklarda çeşitli kademelerde yöneticilik ve uzmanlık; teftiş kurullarında müfettişlik; kamu kuruluşları, belediye ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinde uzmanlık; Dışişleri Bakanlığı’nda kariyer memurluğu; Rekabet Kurulu vb. üst kurullarda uzmanlık, denetçilik ve müfettişlik; kamu ve özel bankalarda, uluslararası kuruluşlarda uzmanlık, denetçilik ve müfettişlik yapabilir.

Ayrıca mezunlarımız, çeşitli sivil toplum örgütlerinde; düşünce kuruluşlarında ve stratejik araştırma merkezlerinde; ulusal ve uluslararası araştırma, danışmanlık ve proje kuruluşlarında; Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği vb. uluslararası örgütlerde ve uluslararası temsilciliklerde; politika analisti, siyasi danışman, kamu politikası uzmanı, siyasal iletişim uzmanı, bölge ve politika uzmanı olarak istihdam edilebilmektedir.