Öğretim Kadrosu

Prof. Dr. Ali Çağlar
Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Başkanı

     

acaglar@hacettepe.edu.tr
Özgeçmiş                            

       

  

                     
Prof. Dr. Berrin Koyuncu-Lorasdağı
H.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri İİBF Komisyon Üyesi 
     

bkoyuncu@hacettepe.edu.tr
Özgeçmiş

         
                     
Prof. Dr. Bican Şahin       bican@hacettepe.edu.tr
Özgeçmiş
         
                     
Prof. Dr. Doğan Nadi Leblebici
Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı
Bölüm Başkan Yardımcısı
      nadi@hacettepe.edu.tr
Özgeçmiş
         
                     
Prof. Dr. Kemal Öktem
Tanıtım Koordinatörü
      kemalok@hacettepe.edu.tr
Özgeçmiş
         
                     

Prof. Dr. Mehmet Devrim Aydın
Bölüm Başkanı
 

      mdaydin@hacettepe.edu.tr
Özgeçmiş
         
                     
Prof. Dr. Mete Kaan Kaynar       kaynar@hacettepe.edu.tr
Özgeçmiş
         
                     
Prof. Dr. Mete Yıldız
Kamu Politikaları Anabilim Dalı Başkanı
     

myildiz@hacettepe.edu.tr
Özgeçmiş

         
                     
Prof. Dr. Muhittin Acar      

acar42@yahoo.com
Özgeçmiş

         
                     
Prof. Dr. Örsan Ö. Akbulut
Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı
     

orsanakbulut@yahoo.com
Özgeçmiş

         
                     
Prof. Dr. Uğur Ömürgönülşen
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
Yerel Yönetimler ve Siyaset Anabilim Dalı Başkanı
Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
     

omur@hacettepe.edu.tr
Özgeçmiş

         
                     

Doç. Dr. Ahu Sumbas-Yavaşoğlu
 

      ahusumbas@yahoo.com
Özgeçmiş
         
                     
Doç. Dr. Aysu Kes-Erkul
İletişim Koordinatörü
ÖYP Koordinatörü​
      aysukes@hacettepe.edu.tr
Özgeçmiş
         
                     
Doç. Dr. Kadir Dede       kdede@hacettepe.edu.tr
Özgeçmiş
         
                     

Doç. Dr. Metin Yüksel
Mevlana Koordinatörü
Etkinlik Koordinatörü
Erasmus Koordinatörü
Erasmus Staj Koordinatörü​​

      yukselmetin1@gmail.com
Özgeçmiş
         
                     

Doç. Dr. Ruhtan Yalçıner
Üniversite AB Koordinatörü
Politika Teorisi Topluluğu Akademik Danışmanı

      ruhtan@hacettepe.edu.tr
Özgeçmiş
         
                     
Doç. Dr. Uğur Sadioğlu
Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi Müdürü
HÜ Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı 
      ugursadi@hacettepe.edu.tr
Özgeçmiş
         
                     

Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Saylam
Risk Koordinatörü 

      aysegulk@hacettepe.edu.tr
Özgeçmiş
         
                     
Dr. Öğr. Üyesi Şebnem Yardımcı Geyikçi       sebnemyardimci@gmail.com
Özgeçmiş
         
                     
Dr. Öğretim Görevlisi
Gülce Tarhan Çelebi
      gulcetarhan@gmail.com 
Özgeçmiş
         
                     
Dr. Araş. Gör. Ayşe Arslan       aaysearslan@hotmail.com
Özgeçmiş
         
                     

Dr. Araş.Gör.
Barış Mutluay

Uzaktan Eğitim Koordinatörü

      barismutluay@hacettepe.edu.tr
Özgeçmiş
         
                     
Dr. Araş.Gör.
Pelin Dinçer
      pelin.dincer@hacettepe.edu.tr
Özgeçmiş
         
                     

 

 

Hacettepe Üniversitesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 
06800 Beytepe Ankara 
sbky@hacettepe.edu.tr