Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Hacettepe Kır Görüntüsü
Hacettepe Kır Görüntüsü
Hacettepe Yeşil Vadi
Topluluk
Hacettepe Elmadağ Tesisleri
Hacettepe Geyik Kafe
Öğretim Kadrosu

 

Prof. Dr. Ali Çağlar
acaglar@hacettepe.edu.tr
Özgeçmiş 
                     

kişi, duvar, iç mekan içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

Prof. Dr. Berrin Koyuncu-Lorasdağı
Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Başkanı
H.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri İİBF Komisyon Üyesi

Araştırma Alanları: Siyasal Düşünce Tarihi, Türkiye'de Siyasal Düşünce, Türkiye Siyaseti, Toplumsal Cinsiyet/Kadın ve Siyaset, Kent ve Siyaset Çalışmaları
bkoyuncu@hacettepe.edu.tr
Özgeçmiş

duvar, kişi, adam, iç mekan içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

Prof. Dr. Bican Şahin
Araştırma Alanları: Antik ve Modern Siyasal Düşünce, Liberalizm, Liberal Demokrasi ve Hoşgörü
bican@hacettepe.edu.tr
Özgeçmiş

metin, iç mekan, kişi, raf içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

Prof. Dr. Doğan Nadi Leblebici
Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı
Bölüm Başkan Yardımcısı

nadi@hacettepe.edu.tr
Özgeçmiş

metin, raf, kütüphane, kişi içeren bir resimAçıklama otomatik olarak oluşturuldu

Prof. Dr. Kemal Öktem
Tanıtım Koordinatörü

kemalok@hacettepe.edu.tr
Özgeçmiş

Prof. Dr. Mehmet Devrim Aydın
Bölüm Başkanı

Araştırma Alanları: Teknoloji ve Toplum
mdaydin@hacettepe.edu.tr
Özgeçmiş

metin, raf, kitap, iç mekan içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

Prof. Dr. Mete Kaan Kaynar
kaynar@hacettepe.edu.tr

Özgeçmiş

Prof. Dr. Mete Yıldız
Kamu Politikaları Anabilim Dalı Başkanı

Araştırma Alanları: Kamu Yönetimi Reformu, Kamu Yönetiminde Teknoloji Kullanımı, Kamu Politikaları, Yerel Yönetimler, Kamu Yönetimi Eğitimi
myildiz@hacettepe.edu.tr
Özgeçmiş

metin, kişi, duvar, adam içeren bir resimAçıklama otomatik olarak oluşturuldu

Prof. Dr. Muhittin Acar
Araştırma Alanları: Şeffaflık, Hesapverebilirlik, Yolsuzluklarla Mücadele ve Etik; İdari Reformlar ve Regülâsyonlar; İşbirliği, Ortaklık ve Ağbağlar; Yerel Demokrasi ve Yönetişim; Kamu Personel Yönetimi ve Eğitimi; Kamu Politikaları; Sivil Toplum ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK’lar)
acar42@yahoo.com
Özgeçmiş

kişi, duvar, iç mekan içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

Prof. Dr. Örsan Ö. Akbulut
Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı

Araştırma Alanları: Kapitalizmin Oluşumu ve İşleyişi, Siyasal Düşüncenin Toplumsal Tarihi, Küreselleşme ve Ulus-Devlet, Finansallaşma, Batı Avrupa Tarihi-Nomadic Pastoralism, Ekonomi-Politik
orsanakbulut@yahoo.com
Özgeçmiş

kişi, adam, takım, giyme içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

Prof. Dr. Uğur Ömürgönülşen
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
Yerel Yönetimler ve Siyaset Anabilim Dalı Başkanı
Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

Araştırma Alanları: Yerel Yönetimler, Bürokrasinin Ekonomi Politiği, Kamu Sektörü İstihdamı, Yeni Kamu İşletmeciliği, Avrupa Birliği'ne Yönetsel Uyum, Kamu Hizmeti Etiği, Kamu Yönetimi Eğitimi
omur@hacettepe.edu.tr
Özgeçmiş

metin, kişi, beyaz, poz içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

Doç. Dr. Ahu Sumbas-Yavaşoğlu
Araştırma Alanları: Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset, Yerel Siyaset ve Toplumsal Cinsiyet, Kent Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyet ve Sağlık, Eşitlik Politikaları
ahusumbas@yahoo.com
Özgeçmiş

Doç. Dr. Aysu Kes-Erkul
İletişim Koordinatörü
ÖYP Koordinatörü​

Araştırma Alanları: Kentleşme, Akıllı Kentler, Dijitallesme ve Toplum
aysukes@hacettepe.edu.tr
Özgeçmiş

Doç. Dr. Kadir Dede
Sürdürülebilir Öğretme ve Öğrenme Koordinatörü
Araştırma Alanları: Milliyetçilik, Gündelik Yaşam, Popüler Kültür, Türk Siyasal Hayatı, Siyaset-Edebiyat İlişkisi

kdede@hacettepe.edu.tr
Özgeçmiş

metin, kişi, kitap, raf içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

Doç. Dr. Metin Yüksel
Etkinlik Koordinatörü
Münazara Topluluğu Akademik Danışmanı

Araştırma Alanları: Modern Dünya ve Orta Doğu Tarihi, İran Çalışmaları, Şiir ve Siyaset, Sömürgecilik, Sömürgecilik-Sonrası Eleştiri

yukselmetin1@gmail.com
Özgeçmiş

metin, kişi, kitap, raf içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

Doç. Dr. Ruhtan Yalçıner
Üniversite AB Koordinatörü
Politika Teorisi Topluluğu Akademik Danışmanı

ruhtan@hacettepe.edu.tr
Özgeçmiş

Doç. Dr. Şebnem Yardımcı Geyikçi
Araştırma Alanları: Siyaset Bilimi, Karşılaştırmalı Siyaset, Karşılaştırmalı Siyasi Kurumlar, Karşılaştırmalı Siyasi Hareketler
sebnemyardimci@gmail.com
Özgeçmiş

kişi, adam, takım, kravat içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

Doç. Dr. Uğur Sadioğlu
Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi Müdürü
HÜ Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı

ugursadi@hacettepe.edu.tr
Özgeçmiş

kişi, genç, saç, peruk içeren bir resimAçıklama otomatik olarak oluşturuldu

Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Saylam
Risk Koordinatörü
Araştırma Alanları: Sosyal ve Beşeri bilimler, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Yönetim Bilimleri

aysegulk@hacettepe.edu.tr
Özgeçmiş

kişi, poz içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

Dr. Öğretim Görevlisi
Gülce Tarhan Çelebi
Araştırma Alanları: Karşılaştırmalı Siyaset, Siyaset Felsefesi, Karşılaştırmalı Anayasacılık, Türkiye Siyaseti, Devlet ve Toplum

gulcetarhan@gmail.com 
Özgeçmiş

metin, duvar, kişi, iç mekan içeren bir resimAçıklama otomatik olarak oluşturuldu

Dr. Araş. Gör. Ayşe Arslan
Mevlana Koordinatörü
Araştırma Alanları: Sınıf Çalışmaları, Toplumsal Cinsiyet, Yeniden-Üretici Emek, Gündelik Hayat, Türkiye Ekonomi Politiği

aaysearslan@gmail.com
Özgeçmiş

kişi, adam, iç mekan, poz içeren bir resimAçıklama otomatik olarak oluşturuldu

Dr. Araş.Gör. Barış Mutluay
Uzaktan Eğitim Koordinatörü
Tanıtım Koordinatör Yrd.

Araştırma Alanları: Siyaset Sosyolojisi, Siyasal İletişim, Göç Çalışmaları, Teknoloji Felsefesi, Türk Siyasal Hayatı
barismutluay@hacettepe.edu.tr
Özgeçmiş

Dr. Araş.Gör.Pelin Dinçer
Erasmus Koordinatörü, Erasmus Staj Koordinatörü​​
Araştırma Alanları: Toplumsal Cinsiyet, Feminizm, Kadın Hareketleri, Feminist Metodoloji
pelin.dincer@hacettepe.edu.tr
Özgeçmiş