Programın Yapısı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, 1982 yılında Kamu Yönetimi Bölümü adı altında kurulmuş ve 1983 yılında lisans eğitimine başlamıştır. Doktora Programları 1989 yılında yürütülmeye başlanmıştır.

Siyaset Bilimi Doktora Programı ve Kamu Yönetimi Doktora Programı Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü'ne bağlı olarak yürütülmektedir.

Doktora program dili Türkçedir.


Siyaset Bilimi

Programda 4 zorunlu ders bulunmaktadır. Alınması gereken toplam 10 dersin 6’sı seçmelidir. Seçmeli ders oranı %63’tür.

Kayıt Kabul Koşulları

1. Sosyal Bilimler alanından yüksek lisans diplomasına sahip herkes programlara başvurabilir.
2. Başvuru için tezli yüksek lisans öğrenimini 4,00 üzerinden 3,00 akademik ortalama ile tamamlamış olmak gerekmektedir.
3. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavı'nın (ALES) eşit ağırlık puan türünden en az 65 standart puan ya da uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT sınavlarından HÜ Senatosu tarafından belirlenen denklik çerçevesinde 65 puana eşdeğer puan almış olmaları ve Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (YDS) en az 70 puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği olan ve eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan birinden eşdeğeri puan almaları gerekmektedir.
4. Uluslararası öğrenci başvuruları, Üniversitemiz Senatosunun 15.01.2014 tarih ve 2014-28 sayılı “Yabancı Uyruklu Adayların Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Programlarına Başvuru ve Kabul Koşullarına İlişkin Esaslar” Senato Kararı uyarınca kabul edilir.
5. Yukarıda yer almayan hükümler Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca uygulanacaktır.
6. Anabilim Dalı, sınav jürisinin önerisiyle adaylardan gerekli görülenlere bir yıllık Bilimsel Hazırlık Programı uygulayabilir veya bilimsel hazırlık ya da lisans düzeyinde verilen belirli dersleri başarıyla tamamlamasını programa kabul için ön şart sayabilir.
7. Adaylardan 1-2 sayfalık niyet mektubu ve iki adet referans mektubu getirmesi istenir.

Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Programda yer alan 10 derste (30 yerel kredi / 90 AKTS) ve Doktora yeterlik sınavında başarılı olmak ve doktora tezini başarı ile tamamlamak gerekmektedir. Ayrıca Hacettepe Üniversitesi lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğinde belirtilen diğer koşulları sağlamak gerekmektedir.


Kamu Yönetimi

Programda 3 zorunlu ders bulunmaktadır. Alınması gereken toplam 10 dersin 7'si seçmelidir. Seçmeli ders oranı %70'tir.

Kayıt Kabul Koşulları

1. Herhangi bir alandan yüksek lisans diplomasına sahip herkes programa başvurabilir.
2. Başvuru için asgari bir akademik başarı ortalaması zorunluluğu bulunmamaktadır.
3. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavı'nın (ALES ) eşit ağırlık puan türünde en az 60 standart puan ya da uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT sınavlarından HÜ Senatosu tarafından belirlenen denklik çerçevesinde 60 puana eşdeğer puan almış olmaları ve Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (YDS) en az 60 puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği olan ve eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan birinden eşdeğeri puan almaları gerekmektedir.
4. Uluslararası öğrenci başvuruları, Üniversitemiz Senatosunun 15.01.2014 tarih ve 2014-28 sayılı “Yabancı Uyruklu Adayların Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Programlarına Başvuru ve Kabul Koşullarına İlişkin Esaslar” Senato Kararı uyarınca kabul edilir.
5. Yukarıda yer almayan hükümler Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca uygulanacaktır.
6. Anabilim Dalı, sınav jürisinin önerisiyle adaylardan gerekli görülenlere bir yıllık Bilimsel Hazırlık Programı uygulayabilir veya bilimsel hazırlık ya da lisans düzeyinde verilen belirli dersleri başarıyla tamamlamasını programa kabul için ön şart sayabilir.

Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Programdaki 10 derste (30 yerel kredi/90 AKTS) ve Doktora yeterlik sınavında başarılı olmak ve doktora tezini başarı ile tamamlamak gerekmektedir. Ayrıca Hacettepe Üniversitesi lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğinde belirtilen diğer koşulları sağlamak gerekmektedir.