Programın Yapısı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Yüksek Lisans Programları 1986 yılında hayata geçmiştir. Yüksek Lisans Programları, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü'ne bağlı olarak yürütülmektedir. 

Yüksek Lisans program dili Türkçedir.


Siyaset Bilimi

Programda 4 zorunlu ders bulunmaktadır. Alınması gereken toplam 9 dersin 5’i seçmelidir. Seçmeli ders oranı %56’dır.

Kayıt Kabul Koşulları

1. Herhangi bir alandan lisans diplomasına sahip herkes programa başvurabilir.
2. Başvuru için lisans öğrenimini 4,00 üzerinden 2.50 akademik ortalama ile tamamlamış olmak gerekmektedir.
3. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavı'nın (ALES) eşit ağırlık puan türünden en az 65 standart puan ya da uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT sınavlarından HÜ Senatosu tarafından belirlenen denklik çerçevesinde 65 puana eşdeğer puan almış olmaları ve Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (YDS) en az 70 puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği olan ve eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan birinden eşdeğeri puan almaları gerekmektedir.
4. Uluslararası öğrenci başvuruları, Üniversitemiz Senatosunun 15.01.2014 tarih ve 2014-28 sayılı “Yabancı Uyruklu Adayların Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Programlarına Başvuru ve Kabul Koşullarına İlişkin Esaslar” Senato Kararı uyarınca kabul edilir.
5. Yukarıda yer almayan hükümler Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca uygulanacaktır.
6. Anabilim Dalı, sınav jürisinin önerisiyle adaylardan gerekli görülenlere bir yıllık Bilimsel Hazırlık Programı uygulayabilir veya bilimsel hazırlık ya da lisans düzeyinde verilen belirli dersleri başarıyla tamamlamasını programa kabul için ön şart sayabilir.
7. Adaylardan 1-2 sayfalık niyet mektubu ve iki adet referans mektubu getirmesi istenir.

Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

4 zorunlu, 5 seçmeli dersle birlikte toplam 9 dersin başarı ile tamamlanması (60 AKTS kredisi) ve yüksek lisans tezinin bitirilmesi. Ayrıca Hacettepe Üniversitesi lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğinde belirtilen diğer koşulları sağlamak gerekmektedir.


Kamu Yönetimi 

Programda 4 zorunlu ders bulunmaktadır. Alınması gereken toplam 9 dersin 5'i seçmelidir. Seçmeli ders oranı %56'dır.​

Kayıt Kabul Koşulları

1. Herhangi bir alandan lisans diplomasına sahip herkes programa başvurabilir.
2. Başvuru için asgari bir akademik başarı ortalaması zorunluluğu bulunmamaktadır.
3. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavı'nın (ALES) eşit ağırlık puan türünden en az 55 standart puan ya da uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT sınavlarından HÜ Senatosu tarafından belirlenen denklik çerçevesinde 55 puana eşdeğer puan almış olmaları ve Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (YDS) en az 60 puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği olan ve eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan birinden eşdeğeri puan almaları gerekmektedir.
4. Uluslararası öğrenci başvuruları, Üniversitemiz Senatosunun 15.01.2014 tarih ve 2014-28 sayılı “Yabancı Uyruklu Adayların Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Programlarına Başvuru ve Kabul Koşullarına İlişkin Esaslar” Senato Kararı uyarınca kabul edilir.
5. Yukarıda yer almayan hükümler Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca uygulanacaktır.
6. Anabilim Dalı, sınav jürisinin önerisiyle adaylardan gerekli görülenlere bir yıllık Bilimsel Hazırlık Programı uygulayabilir veya bilimsel hazırlık ya da lisans düzeyinde verilen belirli dersleri başarıyla tamamlamasını programa kabul için ön şart sayabilir.

Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

4 zorunlu, 5 seçmeli dersle birlikte toplamda 9 dersin başarı ile tamamlanması (60 AKTS kredisi) ve yüksek lisans tezinin bitirilmesi. Ayrıca Hacettepe Üniversitesi lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğinde belirtilen diğer koşulları sağlamak gerekmektedir.


Tezsiz Yüksek Lisans (Siyaset Bilimi / Kamu Yönetimi)

Siyaset Bilimi Tezsiz Yüksek Lisans ve Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans programlarında 1'er zorunlu ders (dönem projesi) bulunmaktadır. Alınması gereken toplam kredi 90 AKTS'dir.

Kayıt Kabul Koşulları

1. Herhangi bir alandan lisans diplomasına sahip herkes programlara başvurabilir.
2. Başvuru için asgari bir akademik başarı ortalaması zorunluluğu bulunmamaktadır.
3. Başvuruda ALES ve Yabancı Dil koşulu aranmaz. Ancak ALES ve Yabancı Dil puanı olan adaylar bu puanlarını belgelendirdikleri takdirde yapılacak olan Giriş Sınavı değerlendirmesinde aşağıdaki ağırlıklar kullanılır ve ALES ve Yabancı Dil puanını belgelendirmeyenlerin değerlendirme puanı sıfır olarak kabul edilir. Belge Değerlendirme Ağırlığı: ALES Puanı: %20 Yabancı Dil Puanı: %10 Lisans Notu: %30 Mülakat: %40
4. Uluslararası öğrenci başvuruları, Üniversitemiz Senatosunun 15.01.2014 tarih ve 2014-28 sayılı “Yabancı Uyruklu Adayların Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Programlarına Başvuru ve Kabul Koşullarına İlişkin Esaslar” Senato Kararı uyarınca kabul edilir.
5. Yukarıda yer almayan hükümler Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca uygulanacaktır.

Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

90 AKTS'lik dersi başarı ile tamamlamış olmak gerekmektedir. Ayrıca Hacettepe Üniversitesi lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğinde belirtilen diğer koşulları sağlamak gerekmektedir.