Siyaset Bilimi
     
1. Yarıyıl Yerel Kredi       AKTS   
     
Zorunlu    
KAY663 Sosyal Bilimlerde Araştırma 3 8
KAY664 Siyasal Düşünceler Tarihi 3 8
     
     
Seçmeli    
KAY611 Siyasal Ontoloji 3 7
KAY613 Türkiye'de Din ve Siyaset 3 7
KAY625 Mekân ve Politika 3 7
KAY627 Türkiye'de Sol Hareketler 3 7
KAY629 Çağdaş Dünyada Toplum ve Siyaset 3 7
KAY635 Türkiye'de Siyasi Akımlar 3 8
KAY636 Demokrasi Kuramları 3 7
KAY667 Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları 3 7
KAY669 Türkiye'de Siyasal Partiler 3 7
KAY673 Karşılaştırmalı Siyaset 3 8
KAY675 Devlet Kuramları 3 7
KAY677 Siyasal İdeolojiler 3 7
KAY681 Milliyetçilik Kuramları 3 7
     
     
2. Yarıyıl Yerel Kredi AKTS
     
Zorunlu    
KAY660 Siyaset Bilimi Semineri 0 3
KAY661 Siyaset Kuramı 3 6
     
Seçmeli    
KAY610 Türkiye'de Sosyal ve Siyasal Dönüşüm 3 7
KAY612 Siyaset ve Hatırat 3 7
KAY626 Toplumsal Cinsiyetin Politik Ekonomisi 3 7
KAY644 Siyaset Felsefesi ve Toplumsal Tarih 3 7
KAY646 Yeni Toplumsal Hareketler 3 7
KAY650 Siyaset Felsefesinde Güncel Tartışmalar 3 7
KAY666 Türkiye'de Demokrasinin Gelişimi 3 7
KAY670 Türkiye'de Siyasal Düşünce ve Kadın 3 7
KAY674 Siyasal İktisat Kuramları 3 7
KAY676 Avrupa Birliğinde Siyaset 3 7
KAY678 Göç Çalışmaları 3 7
KAY680 Uzlaşmazlıkların Çözümlenmesi 3 7
     
3. Yarıyıl Yerel Kredi AKTS
     
Zorunlu    
KAY600-01 Özel Konular 0 30
     
     
4. Yarıyıl Yerel Kredi AKTS
     
Zorunlu    
KAY600-02 Özel Konular 0 30