Tercih Sürecinde Dikkate Alınması Gereken Bilgiler

Değerli adaylar,

Bölümümüz lisans programının eğitim dili İngilizcedir. Bu sayede mezunlarımız, istihdam alanında ciddi bir avantaj sağlamaktadır. Yurt dışındaki 46 farklı üniversite ile yapmış olduğumuz Erasmus ve Mevlana Anlaşmaları ile her yıl 20 civarında öğrencimiz yurt dışında eğitim görmekte ve bu sayede İngilizcelerini yurt dışında da kullanarak geliştirme fırsatı yakalamaktadır. Ayrıca öğrencilerimizin kamu ve özel sektör kurumlarında yaptığı Stajı bir ders olarak saymak suretiyle teşvik etmemiz sayesinde yüzlerce öğrencimiz iş dünyasını daha öğrenciyken tanıma şansını yakalamaktadır. Bütün bu fırsatlar sayesinde mezunlarımız tüm Türkiye'de rakiplerine göre en hızlı iş sahibi olan şanslı bir grubun içinde yer almaktadır. 2017 yılında TÜBİTAK desteğiyle yapılan bir çalışma; İngilizce eğitim, Erasmus imkanı ve Staj imkanının, İktisadi ve İdari bilimler Fakülteleri mezunları arasında işe giriş hızını ve alınan ücreti olumlu yönde etkilediğini göstermektedir (Kaynakhttps://www.haberturk.com/ingilizce-egitim-veren-bolumlerinden-mezun-olanlar-hizli-is-buluyor-1987675-ekonomi). Sizlerin de tercihlerinizi yaparken, seçeceğiniz bölümün eğitim dili, stajın bir ders olarak sayılıp sayılmadığı ve Erasmus Anlaşması sayısını dikkate almanız, mezuniyet sonrası iş imkanlarınız açısından son derece önemlidir. Her üç konuda da bölümümüz öğrencilerinin oldukça şanslı olduğunu düşünüyoruz.

Mezunlarımızın başarısının bir diğer somut kanıtı da Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanımızdır. Türkiye'de tüm devlet ve vakıf üniversiteleri içinde KPSS 1 (GY-GK) alanında mezunlarımız, son 10 yılın ortalaması alındığında, ODTÜ ve Ankara Üniversitesi ile birlikte ilk 3'te yer almaktadır (Kaynak: https://yokatlas.yok.gov.tr/mezun-basari-atlasi.php). Not: Bölümümüz YKS taban puanında da Türk üniversiteleri sıralamasında burssuz bölümler arasında yine aynı üniversitelerle ilk 3'te yer almaktadır. Yüksek KPSS puanı, kamu sektöründe hızlı ve daha üst kalitede bir işe (uzman, müfettiş, kaymakam ve idare hakimi vb.) girmek anlamına gelmektedir. 

Akademik kadromuz Türkiye çapında çok sayıda birinciliğe sahiptir. Örneğin TÜBİTAK verilerine göre Bölümümüz yurt dışı bilimsel yayın sayısında 2004-2014 yılları arasında Kamu Yönetimi alanında Türkiye birincisidir (Kaynak: //fs.hacettepe.edu.tr/kamu/fotogaleri/Ana%20sayfa%20resim/T%C3%9CB%C4%B0TAK-ULAKB%C4%B0M%202004-2014-kamu_yonetimi.pdf).

Yine, bir başka çalışmaya göre; yayın, bilimsel proje vb. alanları içeren akademik teşvik başvurularında da 2015 yılı verileriyle “Kamu Yönetimi” ve “Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi” bölümlerinin yer aldığı 108 üniversite arasında, verileri kamuoyuna açıklanan 97’sinde akademik teşvik alan akademisyen sayısında bölümümüz yine Türkiye birinciliği almıştır (Kaynak//fs.hacettepe.edu.tr/kamu/fotogaleri/Ana%20sayfa%20resim/Akademik%20te%C5%9Fvik.jpg). Bu somut veriler akademik kadromuzun gücünü göstermektedir.

Son olarak, Bölümümüz YÖK Başkanlığı, Üniversitelerarası Kurul Genel Sekreterliği, farklı üniversitelerde rektörlük/kurucu rektörlük ve üniversitemizde rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü müdürlüğü vb. idari görevler yürütmüş çok sayıda eski ve mevcut öğretim üyesiyle Türk Üniversite sistemine hem akademik hem de idari anlamda önemli katkılar sunmuş olan bir bölümdür.
Bölüm tanıtım videomuzu izlemek için linke tıklayınız (https://www.youtube.com/watch?v=79A7lcVhfDk).

Hepinize tercihlerinizde başarılar ve güzel bir gelecek dileriz...