Prof. Dr. Mete Yıldız

Eğitim Durumu

 • Y. Lisans/Graduate University of Southern California - Public Administration, 1997 - 1999
 • Doktora/PhD INDIANA UNIVERSITY - SCHOOL OF PUBLIC AND ENVIRONMENTAL AFFAIRS, 1999 - 2004

Makale / Makaleler

 • Alsaç, Ümit, Yıldız, Mete and Korkmaz, Abdullah , 2014; " Evaluation of the E-Procurement System in Turkey with Special Emphasis on Transparency and Accountability", Citizens and Markets, Cilt: 2, Sayı: 5, Sayfa: 105-114, [ALAN İNDEKSİ].
 • Yıldız, Mete & Ayşegül Saylam , 2013; " The Discourses of E-Government: An Inductive Analysis", , Government Information Quarterly, Cilt: 2, Sayı: 30, Sayfa: 141-153, [SSCI].
 • Aydın, Mehmet D.; Miller, Jane K.; Xiaojun, Y.; Menteş, Turhan.; Leblebici, Doğan N.; Yıldız, Mete & Erkul, Erdem, 2013; "Nonverbal Immediacy and Perception of Learning: A Cross-Cultural Survey in Turkey, USA and China", Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 44, Sayfa: 27-42, [SSCI].
 • Bican Şahin ve Mete Yıldız, 2009; " Ulusaşırı Yandaşlık Ağbağları Perspektifinden Türkiye'de Demokratikleşme, İnsan Hakları ve Sivil Toplum Kuruluşları", Uluslararası İlişkiler, Cilt: 6, Sayı: 21, Sayfa: 41-66, [SSCI].
 • Mete Yıldız, 2007; " E-government Research: Reviewing the Literature, Limitations and Ways Forward", Government Information Quarterly, Cilt: 24, Sayı: 3, Sayfa: 646-665, [SSCI].
 • Mete Yıldız, 2007; " Uluslararası Kuruluşların Türkiye'nin E-Devlet Siyasalarına Etkisi", Amme İdaresi Dergisi, Cilt: 40, Sayı: 2, Sayfa: 39-55, [SSCI].

Kongre ve Sempozyumlar

 • 2009 - Mustafa Sağsan ve Mete Yıldız , "The State of eGovernment and Its Application in the Turkish Republic of Northern Cyprus", International Conference on eGovernment Sharing Experiences,Antalya , TODAIE, UNDP, TİKA & SESRIC.
 • 2009 - Mete Yıldız ve Ezgi Seçkiner , "Küreselleşme, kurumsallaşma ve Kamu Yönetimi Alanında Düzenlenen Bilimsel Toplantılar: KAYFOR Örneği", 7. Kamu Yönetimi Forumu: Küreselleşme Karşısında Kamu Yönetimi,Maraş , Sütçü İmam Üniversitesi.
 • 2009 - Zuhal Güler; Mete Yıldız ve A. Arda Yüceyılmaz , "Köy Web Sitelerinde Ulusal ve Yerel Kalkınma Temaları: Sanal Ortamdaki Gerçek Çabalar", 4. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu,Ankara , TODAİE.
 • 2009 - Zuhal Güler; Mete Yıldız ve Şafak Başa , "Türkiye'de Kırsal Kalkınma Politikalarının Yönetsel Boyutu: Köy-Kent Örneği", 11. TSBD Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi,Ankara , ODTÜ.

Kitap / Kitaplar

 • Kamu Politikası: Kuram ve Uygulama, Mete Yıldız ve M. Zahid Sobacı (Derleyenler); Adres Yayınları, 2013, Ankara , 36. Baskı.,ISBN: 9789752500372.
 • E-Devlet: Kamu Yönetimi ve Teknoloji İlişkisinde Güncel Gelişmeler, M. Zahid Sobacı ve Mete Yıldız (Derleyenler); Nobel, 2012, Ankara , 423. Baskı., ISBN: 9786051333250.
 • E-Government Policy Processes from a Grounded Theory Perspective: The Case of Turkey, Mete Yıldız; Lambert Academic Pub, 2009, Köln, Almanya , ISBN: 3838307860.
 • İnternet'teki Köyler: Hazırlayanlar, Kullananlar ve İşlevleri, Mete Yıldız ve Zuhal Güler; Turhan Kitabevi, 2008, Ankara , ISBN:9944265478.

Ödüller

 • "kamu Politikası: Kuram ve Uygulama" kitabıyla TÜBA Sosyal Bilimler Telif Eser Mansiyon Ödülü, 2014, Kurum: Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) , Ödül Tipi: Kitap Ödülü.
 • Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Bilim Teşvik Ödülü, 2009, Kurum: Hacettepe Üniversitesi, Ödül Tipi: Bilim Teşvik.

Hacettepe Üniversitesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 
06800 Beytepe Ankara 
sbky@hacettepe.edu.tr