Üç Ders Sınavları: Mezuniyetine en fazla üç dersi kalan öğrenciler için KAY 255 Statistics dersinin sınavı 24 Şubat 2020 Pazartesi günü 09.30'da Lisansüstü 3 dersliğinde yapılacaktır. | KAY 257 History of Political Thought I dersinin sınavı 24 Şubat 13.00'da Ofis'te yapılacaktır.

Hacettepe Üniversitesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 
06800 Beytepe Ankara 
sbky@hacettepe.edu.tr