Yrd. Doç. Dr. Ahu Sumbas

Eğitim Durumu

 • Lisans/Undergraduate Hacettepe Üniversitesi, - Uluslararası İlişkiler (İng.), 1999 - 2003
 • Y. Lisans/Graduate Haccettepe Üniversitesi - Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler YL, 2003 - 2006
 • Doktora Tez Araştırması Duisburg-Essen Üniversitesi - Sosyal Bilimler, 2009 - 2010
 • Doktora/PhD Haccettepe Üniversitesi - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, 2006 - 2012

Makale / Makaleler

 • Berrin KOYUNCU LORADAĞI ve Ahu SUMBAS, “Discussing Women’s Representation in Local Politics in Turkey: The Case of Female Mayorship”, Women’s Studies International Forum Volume 58. September-October 2016. pp. 41-50. DOİ Number: //dx.doi.org/10.1016/j.wsif.2016.06.003. (SSCI)

 • Ahu SUMBAS, “Kadının Politik Temsili Üzerine Bir Tartışma”, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Ekim 2015, No: 53, ss. 103-122. ISSN: 1303-1260. (Uluslararası Alan İndeksi) 

 • Ahu SUMBAS, “Kayıp Kadınlar: Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Kapasite Yoksunluğu”, Kadın/Woman 2000, Haziran 2015, Cilt 16, Sayı 1, pp. 1-20. ISSN: 1302 – 9916. (Uluslararası Alan İndeksi)

 • Berrin KOYUNCU LORASDAĞI ve Ahu SUMBAS, 2015; " Türkiye’de Yerel Siyaseti Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Üzerinden Düşünmek: Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Belediyeler ", Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 2, [ULAKBİM].
 • Berrin Koyuncu Lorasdağı ve Ahu SUMBAS, 2014; " “Yerel Siyasette Kadınlar da Olmalı! Ama “Neden Olmalı?” (Berrin Koyuncu Lorasdağı ile) İktisat ve Toplum Dergisi, Sayı 41, Mart 2014.", İktisat ve Toplum Dergisi, Cilt: 41, Sayı: 41.
 • Ahu SUMBAS, 2013; " Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Politika Yaklaşımı Çerçevesinde Türkiye’de Belediyelerin Hukuksal ve Siyasal Durumları”, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Haziran 2013, Cilt 3, Sayı 1, ss. 31-44. ", HÜ Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 3, Sayfa: 31-44, [ULAKBİM].
 • Ahu SUMBAS, 2013; " “Cumhuriyet Türkiyesi’nin Mekânsal Simgeleri: Doğudan Batıya Açılan Bir Pencere Ankara Palas”, Hacettepe Üniversitesi İİBF Degisi, Haziran 2013, Cilt 31, Sayı 1, ss.171-198 ", Hacettepe Üniversitesi İİBF Degisi, Cilt: 31, Sayfa: 171-198, [ULAKBİM].
 • Ahu SUMBAS, 2009; " “Batı Avrupa’da Yükselen Yeni-Irkçılık Üzerine Bir Deneme”, Alternatif-Politika, Eylül 2009, Cilt 1, No: 2, ss. 260-281.", Alternatif Politika, Sayı: 2, Sayfa: 260-281, [ALAN İNDEKSİ].

Kongre ve Sempozyumlar

 • 2016 - Uğur ÖMÜRGÖNÜLŞEN ve Ahu SUMBAS, Do Women Councils Make A Difference In Local Governance In Turkey: The Case of Ankara Women Councils”, International Conference on Inclusive Governance in South Asia, Dhaka, Bangladesh, 8-9 May 2016.
 • 2016-Ahu SUMBAS, “Local Vs National: Differentiated Character of Local Politics for Women’s Political Participation”, MPSA 2016 Uluslararası Konferansı, Chicago, Illinois, USA, 06-10 Nisan 2016.
 •  2015- Berrin KOYUNCU LORASDAĞI ve Ahu SUMBAS, “Considering Women’s Experiences as Female Mayors in Combating Violence Against Women in Turkey: The Cases of 2004 and 2009 Local Elections”.  International Conference on Knowledge and Politics in Gender and Women’s Studies, ODTÜ, Ankara, Turkiye, 9-11 Ekim 2015.
 • 2015-Ahu SUMBAS, “The Challenges that Women Face at Local Level Politics in Turkey”, International Conference of ESA Differences, Inequalities And Sociological Imagination, 12th, Praq, Çek Cumhuriyet, 25-28 Ağustos 2015.
 • 2014 - Berrin KOYUNCU LORASDAĞI ve Ahu SUMBAS, "“Rethinking Local Governance in Turkey From a Gender Inequality and Democratisation Perspective”", ECPR General Conference,Glasgow, İskoçya , Sözlü Sunum, ECPR and University of Glasgow, .
 • 2014 - Azer SUMBAS ve Ahu SUMBAS, "“The Controversy: Family Separation and the Immigration Law in the U.S.A”", VIII ISA World Congress of Sociology: FAcing An Unequal Word,Yokohama, Japan , Sözlü Sunum, ISA.
 • 2014 - Berrin Koyuncu Lorasdağı ve Ahu Sumbas, "“Yerel Yönetimleri Toplumsal Cinsiyet Üzerinden Okumak: Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede 2004 ve 2009 Yerel Seçimlerinde Seçilmiş Kadın Belediye Başkanları Örneği” ", Yerel Siyasetin Cinsiyeti Çalıştayı,Isparta, Türkiye , Sözlü Sunum , SDÜ İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü ve TÜBİTAK.
 • 2013 - Berrin Koyuncu Lorasdağı and Ahu Sumbas, "“Can Female Mayors be One of the Key Actors in Combating Violence against Women in Turkey’s Local Politics? The Cases of 2004 and 2009 Local Elections”", International Journal of Art and Science Conference,Boston, USA , Sözlü Sunum, International Journal of Art and Science Conference and Harward University,.
 • 2013 - (Berrin Koyuncu Lorasdağı ve Ahu Sumbas, "“The Impact(s) of Women’s Political Representation at Local Politics on Their Political Participation: The Case of Female Mayors Elected in 2009 Turkish Local Elections”", Workshop on Local Governance Today: “European and Turkish Experience in Local Politics, Democracy and Reciprocal Lessons,Ankara, Türkiye , Sözlü Sunum, Hacettepe Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümüyle EGPA PSG IV veTürkiye Belediyeler Birliği .
 • 2013 - Berrin Koyuncu Lorasdağı ve Ahu Sumbas, "“The Impact(s) of Women’s Representation in Enhancing Their Participation at Local Politics: The Case of Turkish Female Mayors Elected in 2009 Local Elections” ", , the 3rd European Conference on Politics and Gender (ECPG),Barcelona, İspanya , Sözlü Sunum, ECPG ve Universitat Pompeu Fabra .
 • 2013 - Berrin Koyuncu Lorasdağı ve Ahu Sumbas, "“Türkiye’de 2004 ve 2009 Dönemi Kadın Belediye Başkanlarının Deneyimleri” ", I. Türkiye Kadın Belediye Başkanları Buluşması,Foça, Türkiye , Sözlü Sunum .
 • 2012 - Berrin Koyuncu Lorasdağı ve Ahu Sumbas, ""The Role of Female Mayors in Combating Violence against Women: The Case of 2009 Local Elections in Turkey "", IPSA, Reshaping Power, Shifting Boundaries,,Madrid, İspanya , Sözlü Sunum, IPSA.
 • 2011 - Ahu SUMBAS, "“Cumhuriyet Türkiyesi’nin Mekânsal Simgeleri: “Doğudan Batıya Açılan Bir Pencere” Ankara Palas”", VI. Uluslararası Kültür Araştırmaları Sempozyumu, Kültür ve Mekan,İstanbul, Türkiye , Sözlü Sunum, Kültür Araştırmaları Derneği ve Kadir Has Universitesi.
 • 2010 - Ahu SUMBAS, "“The Influences of Ethno-Religious Identities on Political Choices in the Case of Multi-cultural Province of Antakya”", International Summer School/ M.A.- & Ph.D.–Forum: Religious Pluralization and Migration,Bochum, Almanya , Sözlü Sunum, Bochum Ruhr Üniversitesi ve Duisburg-Essen Üniversitesi.
 • 2009 - Ahu Sumbas ve Kadir Dede, "“Participation by Internet: A Research on the Web Sites of Political Parties in Turkey” ", The 9th Conferences of European Sociological Association (ESA) , Lizbon, Portekiz , Sözlü Sunum , European Society or European Societies.
 • 2008 - Ali Çağlar ve Ahu Sumbas , " “The Security Service in the Post-Conflict Missions: The Case of Kosova"", WISC İkinci Küresel Uluslararsı Çalışmalar Konferansı,,Ljubljana, Slovenya , Sözlü Sunum , WISC and University of Ljubljana.
 • 2007 - Ahu SUMBAS, "“The Role of Ethno-Religious Identities in Politics in the Case of Antakya Province, Turkey”", Ph.D. Student Workshop,Madrid, İspanya , Sözlü Sunum , Universidad Carlos III de Madrid.
 • 2007 - Ahu SUMBAS ve Ali ÇAĞLAR, "“Living with Differences in Harmony: A Research on Political Attitudes in the Province of Antakya, Turkey” ", The 8th Conference of ESA: Conflict, Citizenship and Civil Society,Glasgow, İskoçya , Sözlü Sunum , ESA ve University of Glasgow.

Düzenlediği veya Düzenleme Komitesinde Yer Aldığı Kongre / Sempozyumlar

 • 2014 - “Savaş, Şiddet ve Kadın”, Dünya Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü Etkilikleri ve Semineri, Düzenleme Kurulu Üyesi, Ankara, Türkiye .
 • 2013 - “KAYSEM 8: Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar”, Düzenleme Kurulu Üyesi , Antakya, Hatay, Türkiye.
 • 2009 - “Yurtdışındaki Türkler: 50.Yılında Göç ve Entegrasyon Sempozyumu , Yardımcı Asistan, Ankara, Türkiye,.
 • 2007 - “Siyasal Şiddet, Terörizm ve Gençlik” (Political Violence, Terrorism and Youth) , Yardımcı Asistan , Ankara, Türkiye .
 • 2002 - “Küreselleşme, Güvenlik ve Ulus Devlet” by ASAM, Yardımcı Asistan, Ankara, Türkiye .

Kitap / Kitaplar

 • “Online Presence of the Members of the Turkish Parliament: Evaluation of the Turkish MP Web Sites”, der. M. Z. Sobaci içinde E-Parliament and ICT-Based Legislation: Concept, Experiences and Lessons,, Mete Yıldız, Ahu Sumbas ve Kadir Dede; IGI , 2011, New York , ISBN: -.

Projeler

 • Amartya Sen’in Kapasite Yoksunluğu Kavramı Üzerinden Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikalarının Tartışılması Görev: Proje Yürütücüsü, Süresi: 6 ay. Destekleyen kuruluş: Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Merkezi   Başlangıç:  Ağustos 2015 Bitiş: Ocak 2016, Durumu:Sonuçlandı.
 • Türkiyede Kadına Yönelik Şiddetle Mücadeleye İlişkin Kadın Belediye Başkanlarının Söylemleri ve Faaliyetleri: 2004 ve 2009 Yerel Seçimleri Örneği (Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Berrin Koyuncu Lorasdağı), Görev: Yardımcı Araştırmacı , Süresi: 18 Ay,Destekleyen Kuruluşlar: TÜBİTAK SOBAG, Diğer Destekler: -, Başlama Yılı: 2012, Bitiş Yılı: 2013, Durumu: Sonuçlandı..
 • Türkiyede Yerel Siyasette Kadının Temsili ve Demokratikleşme (Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Berrin KOYUNCU LORASDAĞI),Görev: Yardımcı Araştırmacı , Süresi: 12 Ay, Destekleyen Kuruluşlar: Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Merkezi ,Diğer Destekler: -, Başlama Yılı: 2011, Bitiş Yılı: 2012, Durumu: Sonuçlandı ..
 • Avrupa Birliği Gençlik Eylem Projesi: İklim Değişikliğiyle Mücade (Fight Against Climate Change), Görev: Katılımcı, Süresi: 13 gün, Destekleyen Kuruluşlar: European Union Youth Action Project, Diğer Destekler: -, Başlama Yılı: 2009, Bitiş Yılı: 2009,Durumu: Sonuçlandı ..

Ödüller

 • The Midwest Political Science Association Complimentary Membership , Kurum:the Midwest Political Science Association, Ödül Tipi: Membership Grant.
 • Grant for Summer School, 2010, Kurum: Bochum Ruhr Üniversitesi ve Duisburg-Essen Üniversitesi , Ödül Tipi: Grant.
 • Conference Grant , 2008, Kurum: TÜBİTAK, Ödül Tipi: Conference Grant.
 • Workshop Grant, 2007, Kurum: ESA , Ödül Tipi: Ph.D Workshop Grant.
 • Greenwich Forum 2007 The Delegate of Turkey, 2007, Kurum: British Council, Ödül Tipi: The Delegate of Turkey.
 • Tiyatro Birinciliği, 1997, Kurum: Hatay Valiliği, Ödül Tipi: Liselerarası İl Tiyatro Yarışması.

Üyelikler

 • The Midwest Political Science Association

 • Hacettepe Üniversitesi Mezunlar Derneği

 • Osman Ötken Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği

 • International Sociological Association. .

Hacettepe Üniversitesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 
06800 Beytepe Ankara 
sbky@hacettepe.edu.tr